Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja: Dodatni radovi na objektu "Nova zgrada"
30.09.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1118-OI-PP/19
Datum: 27.09.2019. godine

Na temelju članka 70. i članka 24., stavak (1), točka a), Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), te prijedloga Povjerenstva za javnu nabavu u postupku dodjele ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavijesti za nabavu radova:
Dodatni radovi na objektu "Nova zgrada" - adaptacija bloka sanitarnih čvorova (Zapisnik o otvaranju konačne ponude broj: 07-49-1118-ZOP-3/19), ravnatelj Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavijesti o
nabavi radova: Dodatni radovi na objektu "Nova zgrada" - adaptacija bloka sanitarnih čvorova


Prilog:
Odluka broj 01-49-1118-OI-PP/19 od 27.09.2019.

Dostavljeno:
1. 1x učesniku u postupku
2. a/a

Linkovi
Ime:
E-mail: (nije obavezno)
smjesko namigni jezik eek zbunjen tuzni staaa osamucen iznenadjenje pitanjce zvizduce