Zavod Bakovići - Fojnica
Plan nabave roba, usluga i radova za 2017. godinu
10.01.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1011/16
Datum: 21.10.2016.

Plan nabave roba, usluga i radova za 2017. godinu


Prilog:
Plan nabave roba, usluga i radova za 2017. godinu

Linkovi