Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Električni strojevi, aparati, oprema potrošni materija (LOT 1 do LOT 3)
31.08.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-789-OI-L1-L2/17
01-49-789-OI-L3/17
Datum: 28.8.2017. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Električni strojevi, aparati, oprema potrošni materijal“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Električni strojevi, aparati, oprema potrošni materijal - Lot 1: Aparati za distribuciju električne energije i upravljanje
Električni strojevi, aparati, oprema potrošni materijal - Lot 2: Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije
Električni strojevi, aparati, oprema potrošni materijal - Lot 3: Rasvjetna oprema i električne svjetiljke


Prilog:
Odluka broj 01-49-789-OI-L1-L2/17 od 28.8.2017.
Odluka broj 01-49-789-OI-L3/17 od 28.8.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi