Zavod Bakovići - Fojnica
Poziv za dostavu ponuda za za stručno usavršavanje
20.12.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1242/17
Datum: 18.12.2017. godine

P O Z I V
za dostavu ponuda
za stručno usavršavanje iz oblasti finansija, računovodstva, javnih nabava,
radnih odnosa, zdravstva, protupožarne zaštite, službe za radnu okupaciju
i za ostale stručne službe zavoda


Prilozi:
Poziv za dostavu ponuda broj 01-49-1242/17 od 18.12.2017.

Linkovi