Zavod Bakovići - Fojnica
Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga odmarališta i domova za odmor u Neumu
20.03.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-358/18
Datum: 19.3.2018. godine

U skladu sa člankom 8 stavak (1) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i člankom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora za nabavu usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnoj nabavi ("Službeni glasnik BiH", broj 66/16), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići objavljuje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
za pružanje usluga odmarališta i domova za odmor u Neumu


Prilozi:
Poziv za dostavu ponuda broj 01-49-358/18 od 19.3.2018.

Linkovi