Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o poništenju postupka u javnoj nabavi roba: Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi (Lot 1,3,4,5,6,7 i 8)
23.07.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-628-OP-L1/18
01-49-628-OP-L3/18
01-49-628-OP-L4/18
01-49-628-OP-L5/18
01-49-628-OP-L6/18
01-49-628-OP-L7/18
01-49-628-OP-L8/18
Datum: 19.7.2018. godine

Na temelju članka 69., stavak (2), točka d) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), donosim:

O D L U K U
o poništenju postupka u javnoj nabavi roba:
Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi, za 2018. godinu:

Lot 1: Medicinska oprema
Lot 3: Lijekovi za krv, krvotvorne organe i kardiovaskularni sustav
Lot 4: Lijekovi za bolesti kože i mišićno - koštanog sustava
Lot 5: Lijekovi za genitourinarni sustav i hormoni
Lot 6: Opća protuupalna sredstva za sustavnu primjenu, cjepiva, antineoplastična sredstva i imunomodulatori
Lot 7: Lijekovi za živčani sustav i osjetilne organe
Lot 8: Lijekovi za dišni sustav


Prilog:
Odluka broj 01-49-628-OP-L1/18 od 19.7.2018.
Odluka broj 01-49-628-OP-L3/18 od 19.7.2018.
Odluka broj 01-49-628-OP-L4/18 od 19.7.2018.
Odluka broj 01-49-628-OP-L5/18 od 19.7.2018.
Odluka broj 01-49-628-OP-L6/18 od 19.7.2018.
Odluka broj 01-49-628-OP-L7/18 od 19.7.2018.
Odluka broj 01-49-628-OP-L8/18 od 19.7.2018.

Dostavljeno:
1. Službi za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi