Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o obustavi postupka javne nabave usluga: Usluge osiguranja, za 2018. godinu, za Lot 1: Usluge osiguranja motornih vozila
13.11.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1132-Obp/18
Datum: 12.11.2018. godine

Na temelju članka 110. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići donosi:

O D L U K U
o obustavi postupka javne nabave usluga:
Usluge osiguranja, za 2018. godinu, za Lot 1: Usluge osiguranja motornih vozila


Prilog:
Odluka broj 01-49-1132-Obp/18 od 12.11.2018.

Dostavljeno:
1. "Croatia osiguranje" d.d. Mostar;
2. "Sarajevo osiguranje" d.d. Sarajevo;
3. "Asa osiguranje" d.d. Sarajevo;
4. "Euro herc osiguranje" d.d. Sarajevo.
5. a/a
Linkovi