Zavod Bakovići - Fojnica
Održavanje aplikativnog softvera "Baza podataka o korisnicima Zavoda Bakovići“
14.11.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići

Poziv za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavi: Održavanje aplikativnog softvera "Baza podataka o korisnicima Zavoda Bakovići“

Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1246/18
Datum: 14.11.2018. godine

„Comp-it“ d.o.o.
Derviša Numića br. 7
71 000 Sarajevo

Predmet: Poziv za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavi:
„Održavanje aplikativnog softvera "Baza podataka o korisnicima Zavoda Bakovići“


Prilozi:
Poziv za dostavu kvalifikacijske dokumentacije
Tenderska dokumentacija

Linkovi
Poziv za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavci: Nabava usluga održavanja poslovnih aplikacija
14.11.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1245/18
Datum: 14.11.2018. godine

„Spin“ d.o.o.
Slatina 9 - Novi tržni centar 2
75 000 Tuzla

Predmet: Poziv za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavci:
„Nabava usluga održavanja poslovnih aplikacija“


Prilozi:
Poziv za dostavu kvalifikacijske dokumentacije
Tenderska dokumentacija
Izmjena tenderske dokumentacije


Linkovi