Zavod Bakovići - Fojnica
Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga iz oblasti zdravstva
29.11.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1333/18
Datum: 29.11.2018. godine

U skladu sa člankom 8. stavak (1) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i člankom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora za nabavu usluga iz Aneksa II, dio B Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj 66/16), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići objavljuje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
za nabavu usluga iz oblasti zdravstva za potrebe Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići


Prilozi:
Poziv za dostavu ponuda broj 01-49-1333/18 od 29.11.2018.

Linkovi