Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Građevinski materijali i pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata) (Lot 1,2,3,4,5,6)
31.05.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-532-OI-L1/19;
01-49-532-OI-L2/19;
01-49-532-OI-L3/19;
01-49-532-OI-L4/19;
01-49-532-OI-L5/19;
01-49-532-OI-L6/19.
Datum: 31.05.2019. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Građevinski materijali i pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)", ravnatelj Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Građevinski materijali i pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata),
za 2019. godinu, za:

Lot 1: Građevinski materijali i pridruženi artikli
Lot 2: Zavjese
Lot 3: Razni izrađeni proizvodi i srodni artikli
Lot 4: Alati, brave, ključevi, šarke, spojni elementi, lanac i opruge
Lot 5: Spremnici, rezervoari, kontejneri, radijatori i kotlovi
Lot 6: Boje, lakovi i smole


Prilog:
Odluka broj 01-49-532-OI-L1/19 od 31.05.2019.
Odluka broj 01-49-532-OI-L2/19 od 31.05.2019.
Odluka broj 01-49-532-OI-L3/19 od 31.05.2019.
Odluka broj 01-49-532-OI-L4/19 od 31.05.2019.
Odluka broj 01-49-532-OI-L5/19 od 31.05.2019.
Odluka broj 01-49-532-OI-L6/19 od 31.05.2019.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu...
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi