Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi za 2019. godinu (Lot 1,2,3,4/6,5,7,8)
24.07.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-633-OI-L1/19;
01-49-633-OI-L2/19;
01-49-633-OI-L3/19;
01-49-633-OI-L4/L6/19;
01-49-633-OI-L5/19;
01-49-633-OI-L7/19;
01-49-633-OI-L8/19.
Datum: 23.07.2019. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi", ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Medicinska oprema i farmaceutski proizvodi, za 2019. godinu, za
Lot 1: Medicinska oprema
Lot 2: Lijekovi za probavni trakt i metabolizam
Lot 3: Lijekovi za krv, krvotvorne organe i kardiovaskularni sustav
Lot 4/Lot 6: Lijekovi za bolesti kože i mišićno - koštanog sustava / Opća protuupalna sredstva za sustavnu primjenu, cjepiva, antineoplastična sredstva i imunomodulatori
Lot 5: Lijekovi za genitourinarni sustav i hormoni
Lot 7: Lijekovi za živčani sustav i osjetilne organe
Lot 8: Lijekovi za dišni sustav


Prilog:

Odluka broj 01-49-633-OI-L1/19 od 23.07.2019.
Odluka broj 01-49-633-OI-L2/19 od 23.07.2019.
Odluka broj 01-49-633-OI-L3/19 od 23.07.2019.
Odluka broj 01-49-633-OI-L4/L6/19 od 23.07.2019.
Odluka broj 01-49-633-OI-L5/19 od 23.07.2019.
Odluka broj 01-49-633-OI-L7/19 od 23.07.2019.
Odluka broj 01-49-633-OI-L8/19 od 23.07.2019.


Dostavljeno:
1. Služba za nabavu..
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi